Create energy for independency

Create energy for independency

SURINAME ZAL TEGEN 2060 OVERSTAP NAAR HERNIEUWBARE ENERGIE MOETEN HEBBEN GEMAAKT

Het streven is om tegen 2060 volledig te zijn overgestapt op hernieuwbare energie. Op middellang termijn zal de bijdrage van zonne-energie moeten toenemen van 2% naar minimaal 10%.

Dit zegt Orlando Olmberg, president van de Suriname Energy Chamber (SEC). “Wat belangrijk is in deze, is dat de private sector ook begrijpt dat zij een belangrijke rol te vervullen heeft in het geheel”, zegt Olmberg. “Wat wij nu willen hebben is alle deskundigheid centraal brengen; VSB, ASFA, Suriname Energy Chamber. Dat zij gewoon bij elkaar komen en samen gaan praten met die overheid over de toekomst die wij willen hebben met betrekking tot renewable energy is Suriname”