Create energy for independency

Create energy for independency

SURINAME MOET BELEID EN REGELGEVING ONTWIKKELEN OM SURINAAMSE BEDRIJVEN TE BESCHERMEN.

Op 8 maart aanstaande organiseert de Suriname Energy Chamber een eendaagse conferentie over de ontwikkeling van local content in Suriname.

Hoewel dit niet de eerste conferentie is die in dit verband in Suriname wordt gehouden, heeft deze bijeenkomst een uniek dubbel doel namelijk: alle belanghebbenden in de sector samenbrengen om de beste weg vooruit te bepalen in het kader van de verwachte definitieve investeringsbeslissing (FID) eind dit jaar door TotalEnergies, en tegelijkertijd Surinaamse bedrijven voorzien van praktische informatie en contacten om zich voor te bereiden op de verwachte groei binnen verschillende sub sectoren.

De Surinaamse overheid, Staatsolie en enkele internationale oliebedrijven hebben reeds hun deelname bevestigd. De conferentie biedt ook buitenlandse bedrijven die zaken willen doen met Surinaamse bedrijven, of vice versa, de gelegenheid om één-op-één afspraken te maken tijdens de netwerksessie.

TotalEnergies heeft reeds aangekondigd dat haar definitieve investeringsbeslissing (FID) met betrekking tot haar operaties in Suriname gepland is voor het einde van dit jaar. Deze investering, naar schatting $9 miljard USD over de komende 3 tot 4 jaar, wordt verwacht een positief effect te hebben op de Surinaamse economie. Naar schatting zal meer dan 6%, volgens een rapport van DAI en Staatsolie uit 2018 (IBS Findings Presentation November 2018), vloeien naar Surinaamse bedrijven. Met nieuwe ontdekkingen van olie- en gasreserves in blok 52, alsook de belangstelling van multinationals om zich hier te vestigen, is het van belang dat Surinaamse bedrijven, alsook de overheid, de nodige beleidsmaatregelen treffen zodat zij het maximale kunnen halen uit deze ontwikkelingen.

Het ontbreken van een eenduidige local content-wetgeving, beleid of regelgeving in Suriname is een belangrijk aandachtspunt. Het beleid over hoe grote multinationals moeten omgaan met Surinaamse bedrijven wordt grotendeels bepaald door de bedrijven zelf of, in sommige gevallen, opgenomen in contracten met de overheid. Dergelijke vraagstukken zullen tijdens de conferentie worden besproken, waarbij de ervaringen van andere landen zoals Guyana, Trinidad, Noorwegen, en anderen als referentie kunnen dienen.

Het seminar zal ook inzicht bieden in de mogelijkheden voor Surinaamse bedrijven om begeleid te worden door verschillende instanties die zich bezighouden met de ontwikkeling van local content. Dit seminar is onderdeel van de United Business Fair, gericht op het bundelen van de private sector in haar streven naar betere zakelijke kansen.

De conferentie vindt plaats in de ballroom van hotel Jacana. Gezien de beperkte zitplaatsen wordt een snelle registratie aangeraden. De kosten bedragen USD 75,- per persoon, inclusief consumpties en een cocktail.

Aanmelden kan via e-mail: surinameenergychamber@gmail.com, of via het registratieformulier: Link naar het registratieformulier.

Informatie over de conferentie: Conferentie Local Content Development

Wij kijken uit naar uw deelname op 8 maart!

ADVERTORIAL: SURINAME ENERGY CHAMBER