Create energy for independency

Create energy for independency

SURINAME ENERGY CHAMBER EN ENERGIE AUTORITEIT SURINAME TEKENEN MOU OP DE OIL&GAS SUMMIT

Gisteren 29 Juni is er een mou getekend tussen de Suriname Energy Chamber (SEC)  vertegenwoordigd door Orlando Olmberg in de hoedanigheid van President commissaris en de Energie Autoriteit Suriname vertegenwoordigd door de Dave Abeleven in de hoedanigheid van directeur.

De SEC is opgericht is na een jaar van voorbereiding officieel opgericht .  De soft launch is geweest op 22 Juni 2022 tijdens een ronde tafel conferentie die georganiseerd was ism stg. Yelf en met ondersteuning van de Amerikaanse ambassade.  Met de ondertekening van de MOU met de EAS is meteen de hard launch gedaan van de organisatie.

Doel van de SEC

De Suriname Energy Chamber (SEC) zal fungeren als nationaal platform voor de energiesector. Het vult daartoe de openbare ruimte in voor discussie en onderzoek met betrekking tot de energietransitie. Het is een multidisciplinair platform voor bedrijven, het maatschappelijk middenveld, de overheid, financiële instellingen, multilaterale organisaties, het midden- en kleinbedrijf, buitenlandse bedrijven en multinationals om innovatieve langetermijnstrategieën voor de energietransitie te ontwikkelen, te coördineren en in te zetten.

De SEC is een betrouwbare partner en een Centre of Excellence met betrekking tot structuur, kennis en procesmatige benaderingen met betrekking tot de ontwikkeling van de lokale energiesector

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) oefent toezichthoudende en aansturende taken uit gericht op het bevorderen van een optimale beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en milieuhygiëne in de energievoorzieningssector van Suriname. De werkzaamheden van de EAS zijn hierbij er op gericht om de energievoorziening sector te reguleren, controleren, informeren en adviseren zodat productie en transport van energie gerelateerde producten en diensten gewaarborgd zijn ten behoeve van duurzame sociaal- maatschappelijke en economische groei en ontwikkeling van Suriname.

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) draagt bij aan de ontwikkeling van een moderne, efficiënte, gediversifieerde en ecologisch duurzame energiesector die in betaalbare en toegankelijke energievoorziening en energiezekerheid op lange termijn voorziet, ondersteund door geïnformeerd openbaar gedrag over energiekwesties en een passend beleids-, regulerend en institutioneel kader.

Belangrijkheid van de samenwerking :

Door de samenwerking tussen de EAS en de SEC is er bijzondere vorm van Public Private Partnership tot stand gekomen, die er voor moet zorgdragen dat er draagvlak is van zowel de private alsook de publieke kant ten behoeve van het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van energie en energie transitie

Orlando Olmberg geeft aan dat het van belang dat elke Surinamer  inzichten moet krijgen over de grote fondsen op het gebied van oil en gas sector en hoe zij kunnen participeren hierin.  Daarbij is transparantie en informatie voorziening binnen alle lagen van de samenleving van bijzonder belang.