Create energy for independency

Create energy for independency

CAPACITEITSVERSTERKING, FINANCIERING EN SAMENWERKING CENTRAAL VOOR DUURZAME ENERGIEMATRIX

Capaciteitsversterking en goede financieringsmogelijkheden zal doorslaggevend zijn om een goede initiatieven in hernieuwbare energie van de grond te krijgen. Belangrijk is ook dat er goede afstemming plaatsvindt tussen alle actoren in de energiesector zodat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt.

“Het is een hele grote uitdaging”, zegt Dave Abeleven, directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS). “Er zal zowel binnen de EAS, maar ook binnen de ministeries en bij bedrijven, zeker op het gebied van renewable energy, meer gedaan moeten worden aan capacity building.” Het Regional & Suriname Renewable Energy Forum dat van 29 november tot en met 1 december is gehouden in Paramaribo zal de eerste aanzet moeten zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.